Ζητήματα Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Πριν από ένα περίπου μήνα, με το υπ’ αριθμόν 004/2024 7/2/2024 έγγραφο μας και σε συνέχεια των πολλαπλών κατ’ ιδίαν και τηλεφωνικών επαφών μας, εκφράσαμε την ανησυχία και τον προβληματισμό μας προς την πολιτική και φυσική μας Ηγεσία αλλά και στον Υπουργείο Εσωτερικών, για  την εκκρεμότητα που υφίσταται όσο αφορά τη μονιμοποίηση των 876 Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και την προσθήκη τους στις προγραμματισμένες κρατικές προσλήψεις για το 2024.

Σήμερα 05/03/2024 οι ανησυχίες μας αυτές επιβεβαιώθηκαν καθώς με λύπη μας σε σ/ν του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κατατέθηκε τροπολογία του Υπουργείου μας σύμφωνα με την οποία αντί για την μονιμοποίηση των Π.Π.Υ που έχουν τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, παρατείνεται η θητεία τους για 5 ακόμα έτη.

          Ακόμα περισσότερο μας λυπεί ο λόγος για τον οποίο «οδηγηθήκαμε» σε αυτήν την εξέλιξη και ο οποίος σύμφωνα με την πληροφόρηση μας είναι ότι το Υπουργείο μας δεν έκανε εγκαίρως τις ενέργειες που έπρεπε ώστε οι υποψήφιοι προς μονιμοποίηση Π.Π.Υ να συμπεριληφθούν στις προγραμματισμένες προσλήψεις του 2024. Δηλαδή αντί να πραγματοποιήσει μια διαδικασία ήδη γνωστή, καθώς αρκετές φορές στο παρελθόν έχουν γίνει μονιμοποιήσεις Π.Π.Υ με τον ίδιο τρόπο, επανέλαβε στην ουσία τα ίδια κενά και παραλείψεις του 2017 όταν για πρώτη φορά και υπό καθεστώς μνημονίων έπρεπε να γίνουν οι πρώτες μονιμοποιήσεις Π.Π.Υ.  

Επιπροσθέτως, μια ακόμη προσθήκη στο προαναφερθέν νομοσχέδιο ήταν η αιφνίδια και αδικαιολόγητη τροποποίηση της παρ.8 του άρθρου 15 του νόμου 3938/2011 και τη προσθήκη της φράσης για ‘κατά την ολοκλήρωση της πρώτης τους θητείας’.

 Δυστυχώς, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την αιτιολογία βάσει της οποίας τέθηκε η αλλαγή αυτή, καθώς με την εφαρμογή της θα περιοριστεί η δυνατότητα μονιμοποίησης των ΠΠΥ που έχουν τα προσόντα και αποφοίτησαν από το Λύκειο μόνο κατά την 1η πενταετία, και αδικούνται στοχευμένα όσοι έχουν όλα τα προσόντα αλλά αντί εντός της 1ης πενταετίας τελείωσαν το Λύκειο εντός της 2ης.

Κύριε Υπουργέ,

Στο Πυροσβεστικό Σώμα πρέπει να επέλθουν αλλαγές με μεταρρυθμίσεις και ρηξικέλευθες αποφάσεις και για αυτό το λόγο η παρέμβαση σας κρίνεται αναγκαία.

Επιθυμούμε αφενός τη μεσολάβηση σας για την οριστικοποίηση της μονιμοποίησης των 876 Π.Π.Υ με όλα τα μισθολογικά, ασφαλιστικά και υπηρεσιακά οφέλη το συντομότερο δυνατό μέσω της κάλυψης των αυξημένων οργανικών κενών και των αυξημένων υπηρεσιακών υποχρεώσεων του Π.Σ και αφετέρου την αποδοχή των προτάσεων του Σωματείου μας:  α) την πρόβλεψη για μονιμοποίηση όλων των Π.Π.Υ έστω και σταδιακά σε βάθος χρόνου(ανάλογα τις δημοσιονομικές δυνατότητες και την δυνατότητα προσλήψεων κατ’ έτος  β)  την  απαλοιφή από το συνταχθέν νομοσχέδιο της ρύθμισης με βασικό προσόν για την μονιμοποίηση των Π.Π.Υ την απόκτηση του απολυτηρίου Λυκείου κατά την πρώτη θητεία τους και την προσθήκη της δυνατότητας να μονιμοποιηθούν οι ΠΠΥ που έχουν τα προσόντα ανεξάρτητα του πότε αποφοίτησαν από το Λύκειο, επιβραβεύοντας την προσπάθεια τους για διαρκεί μάθηση και επιμόρφωση, εντάσσοντας τους σε ένα καλύτερο εργασιακό καθεστώς και ταυτόχρονα το Π.Σ να αυξήσει τη λειτουργικότητα του προσθέτοντας περισσότερους υπάλληλους με σχέση εργασίας Μονίμων Πυροσβεστικών Υπαλλήλων με ότι αυτό συνεπάγεται σε σχέση με το καθεστώς των Π.Π.Υ.

Ευελπιστώντας στην παρέμβαση σας και αναμένουμε θετική απάντηση σας.