Υπουργική Απόφαση Δ.15/Δ/71184/2023 – ΦΕΚ 4933/Β/4-8-2023

Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, δόσεις και παρατάσεις καταβολών για τους πληγέντες από πυρκαγιές.