Υπουργική Απόφαση 90054/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α321/2023 – ΦΕΚ 1965/Β/27-3-2023

Παράταση προθεσμιών για την ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων, που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.