Υπουργική Απόφαση 76759 ΕΞ 2023 – ΦΕΚ 3280/Β/17-5-2023

Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 27 ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής

της Περιφέρειας Αττικής.