Υπουργική Απόφαση 52178 ΕΞ 2022 – ΦΕΚ 1957/Β/19-4-2022

Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 27ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής

της Περιφέρειας Αττικής.