Υπουργική Απόφαση 46395/2023 – ΦΕΚ 1969/Β/27-3-2023

Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.