Υπουργική Απόφαση 44545/2023 – ΦΕΚ 7394/Β/27-12-2023

Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 18ης Ιουλίου 2023 σε περιοχές της νήσου Ρόδου της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.