Υπουργική Απόφαση 39644 ΕΞ 2022 – ΦΕΚ 1596/Β/4-4-2022

Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από την πυρκαγιά της 9ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.