Υπουργική Απόφαση 349678/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α321/2022 – ΦΕΚ 5864/Β/17-11-2022

Ορισμός προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια, τα οποία δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας

Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.