Υπουργική Απόφαση 113046 ΕΞ 2022 – ΦΕΚ 4213/Β/9-8-2022

Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.