Υπουργική Απόφαση 111548 ΕΞ 2022 – ΦΕΚ 4136/Β/3-8-2022

Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής (ενίσχυση ήσσονος σημασίας).