ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Τα στοιχεία για τη τράπεζα αίματος του Σωματείου είναι:

 

Σωματείο Πυροσβεστών Νομού Ηρακλείου

 

Αριθμός Μητρώου : 12340

 

Υπεύθυνος Διαχείρισης της Τράπεζας Αίματος είναι ο οργανωτικός Γραμματέας του ΔΣ Υπαρχιπυροσβέστης Δαμιανάκης Νικόλαος τηλ.: 6977230997