Το πρόγραμμα επισκέψεων στην Π.Υ. Βέροιας και την Π.Υ. Κιλκίς