Το Προεδρείο της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Κ.Μ. στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Την Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 το Προεδρείο της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κεντρ. Μακεδονίας επισκέφθηκε τον Αρχηγό του Σώματος Αντιστράτηγο ΠΣ  Πουρνάρα Γεώργιο και τον Υπαρχηγό του Σώματος Αντιστράτηγο ΠΣ Αποστολίδη Μάριο.

 

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και συν-αντίληψης και δόθηκε η ευκαιρία να αναφερθούν διεξοδικά τα θέματα που απασχολούν τους Πυροσβέστες της Κεντρ. Μακεδονίας.

 

Συγκεκριμένα…

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΩΝ  –  ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ.Π.Κ.Μ.
1. ΙΔΡΥΣΗ 7ου Π.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ –  2η Ε.Μ.Α.Κ.: Είναι επιτακτική ανάγκη, η άμεση ίδρυση του 7ΟΥ Π.Σ. Θεσσαλονίκης (έχει παραχωρηθεί κτήριο και, έχουν βρεθεί κονδύλια υλοποίησης μέσω χορηγιών), καθώς και η απεμπλοκή από τον τομέα ευθύνης της 2ης Ε.Μ.Α.Κ. η οποία είναι η μοναδική εκ των οκτώ (8) Ε.Μ.Α.Κ., που λειτουργούν πανελλαδικώς και έχει τομέα ευθύνης.
Η 2η Ε.Μ.Α.Κ., πέραν των ειδικών συμβάντων που καλείται να ενεργήσει (καταδυτικά – ορειβατικά – σεισμούς – πλημμύρες – ορμητικά νερά – Χ.Β.Ρ.Π. – κυνοφιλική ομάδα), έχει επωμιστεί και τον τομέα ευθύνης, της ανατολικής περιοχής του νομού Θεσσαλονίκης, μέχρι τα όρια του νομού Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου των αποστολών, των οποίων καλείται να συνδράμει σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Αποτέλεσμα αυτού, είναι οι συνάδελφοι που υπηρετούν  στην 2η Ε.Μ.Α.Κ., να είναι (σχεδόν) επί μονίμου βάσεως, σε μερική η και σε πολλές των περιπτώσεων, σε γενική επιφυλακή, τόσο σε χειμερινή περίοδο, όσο και σε αντιπυρική περίοδο.
2. ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : Λόγω της αύξησης της οργανικής δύναμης του Πυροσβεστικού Σώματος, κατά 3630 θέσεις, αλλά και λόγω των Υπηρεσιακών και Επιχειρησιακών αναγκών της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και όλης της Επικράτειας, είναι επιτακτική ανάγκη άμεσων προσλήψεων έμψυχου δυναμικού. Επίσης, επιτακτική ανάγκη είναι και η ανακατανομή και αύξηση της οργανικής δύναμης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με βάσει τις ανάγκες και τις ελλείψεις, με κριτήρια πληθυσμιακά, εκτάσεων, υποδομών, συχνότητας συμβάντων κ.τ.λ.
3. ΙΑΤΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Άμεσες προσλήψεις ιατρών στα Υπηρεσιακά Ιατρεία Θεσσαλονίκης, αλλά και στη Σχόλη Πυροσβεστών, διαφόρων ειδικοτήτων, συμφώνα και με το έγγραφο της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Π.Σ., με αρ. Πρωτ.: φ.212.1  15/4/2022.
Τα Υπηρεσιακά Ιατρεία Θεσσαλονίκης, πέραν της εξυπηρέτησης που παρέχουν στους εν ενεργεία συναδέλφους, εξυπηρετούν και συναδέλφους που έχουν συνταξιοδοτηθεί, τόσο της Περιφέρειας Κεντρικής ,Μακεδονίας, όσο και ευρύτερα της Βόρειου Ελλάδος, συμβάλλοντας άμεσα στην υγιεινή όλων.
Επίσης, στα Υπηρεσιακά Ιατρεία Θεσσαλονίκης, υπάρχουν μηχανήματα υψηλού κόστους, τα οποία έχουν παρασχεθεί μέσω χορηγιών, αλλά και από χρήματα-δωρεές Πυροσβεστών συναδέλφων, τα οποία δυστυχώς, δεν είναι ενεργά, λόγω έλλειψης ιατρικού προσωπικού, με ότι συνεπάγεται στην υγιεινή των συναδέλφων.
4. ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – Κ.Α.Ε.Ε.: Ενόψει της επερχομένης αντιπυρικής περιόδου, θα πρέπει να ενεργοποιηθούν τα ανακριτικά γραφεία, βάσει και της εγκύκλιου 67θ. καθώς, σε πολλούς νομούς, λόγω του ότι δεν υπάρχουν Ανακριτικά γραφεία, οι δικογραφίες συντάσσονται από τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας, παράλληλα με τα συμβάντα που έχουν σε εξέλιξη επί 24ωρου.
Επίσης, τα Κ.Α.Ε.Ε. Στις Περιφέρειες, λειτουργούν με παράλληλα καθήκοντα, δυσχεραίνοντας το έργο της πρόληψης των πυρκαγιών, της καταστολής, αλλά και της αποτελεσματικότητας της αυτοψίας και του καταμερισμό ευθυνών.
5. ΠΥΡΟΝΟΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ : Τροποποίηση του ν.4262/2020 ώστε να γίνονται όλοι οι Πυρονόμοι Παραγωγικής Σχολής  (που δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν την Σχόλη Επιμόρφωσης), Ανθυποπυραγοί, στα 26 ετη Υπηρεσίας, χωρίς αίτηση τους και, να αποστρατεύονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες  με τον βαθμό του Υποπυραγού χωρίς περαιτέρω βαθμολογική εξέλιξη.
Με βάσει τα προαναφερθέντα, οι απόφοιτοι μιας Παραγωγικής Σχολής, όπως αυτής της Αρχιπυροσβεστών, θα έχουν μια καλύτερη βαθμολογική εξέλιξη έναντι των Πυρονόμων μη Παραγωγικής Σχολής, αίροντας  την αδικία που υφίστανται τα τελευταία έτη.
6. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧ/ΣΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ: Πρέπει άμεσα και εντός του έτους 2023, να προκηρυχτεί η εν λόγω Σχολή, λόγω της έλλειψης Ανακριτικών Υπαλλήλων, με ότι συνεπάγεται αυτό, ως προς την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών. Επίσης, Σχόλη Αρχιπυροσβεστών, έχει να προκηρυχτεί από το έτος 2008, πλέον τα 15 έτη, με αποτέλεσμα ουδείς χαμηλόβαθμος Πυροσβεστικός Υπάλληλος αυτή τη στιγμή, να φέρει το βαθμό του Αρχιπυροσβέστη Παραγωγικής Σχολής, με αποτέλεσμα να αποκόπτεται η βαθμολογική του εξέλιξη και ατ’ επέκταση η μισθολογική του εξέλιξη, παρότι  προβλέπεται από τον Ν.4662/2020
7. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: Είναι άμεση και επιτακτική η ανάγκη για μετάταξη εξειδικευμένου Πυροσβεστικού προσωπικού, στην κατηγορία των τεχνικών ειδικών καθηκόντων, καθώς απόφαση μετάταξης προσωπικού στην εν λόγω κατηγορία έχει να δρομολογηθεί από το 2009, με ότι συνεπάγεται αυτό για την πλήρωση των οργανικών θέσεων της κατηγορίας αυτής και κατ’ επέκταση της εύρυθμης λειτουργίας των Πυροσβεστικών Συνεργείων. Συγκεκριμένα, οι οργανικές θέσεις της κατηγορίας αυτής, βάσει του άρθρου  77 παρ.1 του ιδίου νομού, είναι 15 θέσεις Αξιωματικών και 70 Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών. Στον παρόντα χρόνο υπηρετούν στην κατηγορία των τεχνικών μόνο 6 Αξιωματικοί απο τις 15 προβλεπόμενες θέσεις, με αποτέλεσμα να προκύπτουν 9 οργανικά κενά (ήτοι 60% κενά επί των συνολικών θέσεων), ενώ στην κατηγορία των υπαξιωματικών & Πυροσβεστών, υπηρετούν μόνο 25 Πυρονόμοι Τεχνικοί, απο τις 70 θεσεις που προβλέπονται, με αποτέλεσμα το 64,29% των θέσεων αυτών να έχει κενωθεί (ήτοι 45 κενές θέσεις), παρότι έχει προσληφθεί κατά το παρελθόν  προσωπικό με προσόν κατάταξης για τις εν λόγω ειδικότητες που προβλέπονται για την κατηγορία αυτή και  είναι τεχνικά καταρτισμένο. Επίσης άμεση ανάγκη, είναι η πλήρωση των Οργανικών Θέσεων και των λοιπών κατηγοριών (Διοικητικοί, Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Χειριστών & Τεχνικών Εναέριων Μέσων, Υγειονομικών) που προβλέπονται στο άρθρο 101 του Ν.4662/2020.
8. ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Άμεση θέσπιση του επιδόματος και στους μόνιμους Υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως εφαρμόστηκε  στους συμβασιούχους και πενταετείς Συναδέλφους, ώστε να γίνει άρση της ανισότητας έναντι συγκεκριμένων κατηγοριών Πυροσβεστικού Προσωπικού, ώστε όλοι να απολαμβάνουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης και, να αναγνωριστούν κατά αυτόν τον τρόπο, οι θυσίες και η προσφορά των Ελλήνων Πυροσβεστών.
9.ΔΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ: Πλήρη επαναφορά του δασικού επιδόματος κατά την αντιπυρική περίοδο για την υπερεργασία, ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης του έργου των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων.
10. ΩΡΙΑΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ: Αύξηση της ωριαίας αποζημίωσης της νυχτερινής εργασίας (δεν έχει μεταβληθεί τα τελευταία 11 χρόνια), καθώς και αύξηση του μέγιστου ορίου (των ωρών) της νυχτερινής αποζημίωσης (απο 64 ώρες τουλάχιστον σε 80 ώρες), καθότι πολλοί Συνάδελφοι κατά την αντιπυρική περίοδο, τυχαίνει να ξεπερνούν ακόμα και τις 96 ώρες μηνιαίως, δίχως να τους καταβάλλονται οι αντίστοιχες οικονομικές απολαβές, με βάσει των νυχτερινών ωρών που προσέφεραν εργασιακά.

11. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΑ.ΠΑ.ΣΑ.:  Άρση υποβολής φορολογικής φορολογικής ενημερότητας, κατάργηση της αυτεπάγγελτης αναζήτηση, να τεθεί σε ισχύ το ακατάσχετο των δανείων που χορηγεί το εν λόγω Ταμείο, καθώς και ο επανακαθορισμός των δικαιολογητικών χορήγησης εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος σε ασφαλισμένους του ταμείου.

12. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: Άμεση αντικατάσταση των μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.), καθώς μεγάλο ποσοστό Συναδέλφων, επιχειρούν με μερικώς ή ολικώς καταστραμμένα Μ.Α.Π. θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία τους και κατ’ επέκταση τη ζωή των πολιτών και των περιουσιών αυτών.
13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4662/20: Επιτακτική ανάγκη η άμεση τροποποίηση του κανονισμού μεταθέσεων με έναν νέο, εξελιγμένο και πιο δίκαιο κανονισμό, καθώς και τροποποίηση του ορίου ηλικίας των τέκνων (τριτέκνων) από το 18ο έτος της ηλικίας τους, πλέον στο 25ο  έτος, εφόσον σπουδάζουν σε Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως ισχύει και στα λοιπά Σώματα Ασφαλείας αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ώστε να εντάσσονται οι γονείς Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι στις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 162 έως το πέρας των σπουδών των τέκνων τους.
14. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Αναγκαία ρύθμιση, μέσω της όποιας να ορίζεται διαδικασία αποζημίωσης, της υπερωριακής εργασίας που προσφέρεται από τους Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου λόγω αυξημένων αναγκών, ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης και στήριξης στην υπερεργασία που παρέχουν οι συνάδελφοι, υπέρ της προστασίας των πολιτών, των περιουσιών αυτών και του δασικού πλούτου της χώρας.
15. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ: Άμεση  διευθέτηση των διαδικασιών, ως προς την έκδοση νέων, σύγχρονων δελτίων ταυτότητας, όπως αυτών των πολιτών και των συναδέλφων Λιμενικών και  Αστυνομικών Υπαλλήλων (εδώ και 6 έτη), ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται
και από τους Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους, ως έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα,  σύμφωνα με τα διεθνή & Ευρωπαϊκά πρότυπα και με βάσει την παρ. 4α του άρθρου 3 του Ν.3511/2006 & του άρθρου 65 παρ. 5α του Ν.4249/2014, ώστε να υπάρχει εναρμόνιση μεταξύ ομοίων Υπαλλήλων (Ενιαίου Ειδικού Μισθολογίου Ενστόλων), με βάσει την αρχή της ισότητας.
16. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: Άμεση ανάγκη λήψεως, όλων των απαραιτήτων μέτρων, για την αξιοπρεπή μετακίνηση και διαβίωση, σε ξενοδοχειακές δομές (με την παροχή όλων των βασικών αγαθών), όπου καλούνται να συνδράμουν οι Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, σε διάφορες Περιφέρειες ανά την Επικράτεια.
Το Προεδρείο συναντήθηκε και με τον  Υποστράτηγο Δαδούδη Κων/νο Διοικητή της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Κεντρ. Μακεδονίας τον ενημέρωσαν για τα αιτήματα των Πυροσβεστών και μέσα σε κλίμα συναδελφικότητας αντάλλαξαν απόψεις για επιχειρησιακά θέματα.

 

 

Read More