Συνάντηση του Αντιδημάρχου Ηρακλείου κου Σισαμάκη Γεωργίου με τον Διοικητή του 3ου Π.Σ Ηρακλείου κο Χαρτούδη Νικόλαο.

Εγκάρδια συνάντηση σε κλίμα αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ του Αντιδημάρχου Ηρακλείου κ. Γεωργίου Σισαμάκη ( Sisamakis Giorgos ), αρμόδιου σε θέματα Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υπαίθρου και Τουρισμού, του Διοικητή του 3ου Πυροσβεστικού Σταθμού Λιμένα Ηρακλείου Πυράρχου Ε.Κ. (Π/Κ) Νικόλαου Χαρτούδη ( Nick Hartudis ) και του Υπρστη Στρατάκη Γεώργιου, πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2023, σε αίθουσα του Δήμος Ηρακλείου – Municipality of Heraklion .

Ο Διοικητής από τη μεριά του ενημέρωσε τον κ. Αντιδήμαρχο για τον προγραμματισμό δράσεων και τις προοπτικές ανάπτυξης της Υπηρεσίας μας, ενώ από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος κ. Σισαμάκης δήλωσε ότι θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό μας με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί, για την ικανοποίηση υπηρεσιακών αναγκών και την εκπλήρωση των στόχων μας με γνώμονα την παροχή υψηλών υπηρεσιών προς τον πολίτη.

Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν και μια σειρά έργων και δράσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στη πόλη του Ηρακλείου, καθώς και η πολιτική προτεραιότητα του Δήμου Ηρακλείου για την πράσινη ανάπτυξη, μέσω της κυκλικής οικονομίας, με απώτερο στόχο την ανταπόκριση στις νέες προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και την αξιοποίηση της σε τοπικό επίπεδο.

Μια πράσινη πόλη – Green City Accord» στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, στην επιτάχυνση της εφαρμογής της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην υιοθέτηση των Ενωσιακών προτύπων με στόχο την αποτελεσματική πράσινη μετάβαση της πόλης μας!