Στελέχωση των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ και Κ.Υ. σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές της χώρας.

Αρ.Πρωτ.:  62

                                                          Αθήνα, 06.07.2023

 

 

ΠΡΟΣ:  1) Υπουργό Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας κ. Βασίλη Κικίλια

             2) Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας κ. Ευάγγελο Τουρνά

             3) Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ Βασίλειο Παπαγεωργίου

             4) Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο κ. Γεώργιο Πουρναρά

 ΚΟΙΝ:  Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

ΘΕΜΑ: « Στελέχωση των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ και Κ.Υ. σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές της χώρας»

 

Εκδόθηκε η αναμενόμενη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) που ρυθμίζει το μεγάλο πρόβλημα της στελέχωσης των πληρωμάτων στα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων των νησιωτικών και ορεινών περιοχών της χώρας, σε συνέχεια των προγραμματικών δηλώσεων του Πρωθυπουργού.

Πράξη που αναλύει και την εφαρμογή της με ορίζοντα μέχρι την 31.12.2023 και σύμφωνα μ’ αυτή, για τις προαναφερθείσες δομές δύναται, να διατίθεται προσωπικό του Π.Σ. για την εκτέλεση υπηρεσίας οδηγού στα ασθενοφόρα οχήματα κατόπιν αιτήματος των δομών και απόφασης του αρμοδίου οργάνου και εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες δεν το απαγορεύουν. Το διατιθέμενο δε προσωπικό απαιτείται να διαθέτει άδεια οδήγησης κατηγορίας Β’ και να έχει εκπαιδευτεί σε βασικές γνώσεις πρώτων βοηθειών. Ως προς το ζήτημα της αποζημίωσης του διατιθέμενου πυροσβεστικού προσωπικού θα εφαρμοστεί το άρθρο 127 του ν.4472/2017 (Α’74) που αφορά την παροχή πρόσθετης εργασίας και πέραν της αντιπυρικής περιόδου και μέχρι 31.12.2023.

Προφανώς η αξιοποίηση του δυναμικού του Πυροσβεστικού Σώματος θα αποκλείεται σε περίπτωση που ένα Π.Κ. θα βρίσκεται σε επιφυλακή, η αν στην περιοχή προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς  ή αδυνατεί  να ανταπεξέλθει στις δικές του υπηρεσιακές ανάγκες. Όλα τα παραπάνω θα αποσαφηνιστούν με εγκύκλιο από το ΑΠΣ.

Για να επιλύσει το ζήτημα όμως η πολιτεία πρέπει να προχωρήσει άμεσα στις απαιτούμενες προσλήψεις που επιβάλλονται για την λειτουργία τόσο του ΕΚΑΒ ώστε να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες επείγουσας προνοσοκομειακής περίθαλψης, όσο και του Π.Σ. που όπως είναι γνωστό απαριθμεί 3.600 κενές οργανικές θέσεις που πρέπει σταδιακά να καλυφθούν. Για την ώρα προσπαθεί με προσωρινές και άμεσες λύσεις να στελεχώσει ασθενοφόρα των Κ.Υ. και  του ΕΚΑΒ με οδηγούς από το  Π.Σ. με μόνη εκπαίδευση ένα σεμινάριο κάποιον ωρών!

Είναι αυτονόητο ότι η επείγουσα προνοσοκομειακή περίθαλψη, ασφαλώς δεν περιορίζεται στην οδήγηση ενός οχήματος ούτε απλά στη διακομιδή των ασθενών, αλλά περιλαμβάνει ένα σύνολο χειρισμών και εφαρμογής επιστημονικών πρωτοκόλλων της επείγουσας ιατρικής.

Ας μην λησμονούμε επίσης ότι το θέμα αυτό παραμένει εκκρεμές με τον ανεφάρμοστο ν. 4368/2016 και επιπλέον ότι σε μία νύκτα 23.01.2016 εννέα (9) ασθενοφόρα με πλήρη ιατρικό εξοπλισμό, μέρος δωρεάς 12 συνολικά ασθενοφόρων από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών που είχαν διατεθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα το έτος 2009, προσφέρθηκαν στο ΕΚΑΒ!

Ερμηνεύοντας την Π.Ν.Π της 5-7-2023 θεωρούμε ότι είναι έξω από κάθε νομιμότητα η ανάθεση στους εργαζόμενους του Π.Σ. καθηκόντων ξένων και αλλότριων προς τα αμιγή υπηρεσιακά τους καθήκοντα όπως αυτά ορίζονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της υπηρεσίας τους! Η εφαρμογή της απαιτεί την ύπαρξη συγκριμένου θεσμικού πλαισίου που θα θωρακίζει νομικά την εμπλοκή τους σε ξένα καθήκοντα, όπως αυτά  που αναφέρονται στην Πράξη!

Αξιολογούμε ως σωστή την πρόθεση ενίσχυσης των ευαίσθητων  δομών του ΕΚΑΒ, που καθημερινά δίνει υπό αντίξοες και δυσμενείς συνθήκες την μάχη για την σωτηρία της ανθρώπινης ζωής. Θεωρείται δεδομένη από πλευρά των Ελλήνων Πυροσβεστών η βούληση μας να προσφέρουμε στον Έλληνα πολίτη αφού το Π.Σ. είναι ο βραχίονας της Πολιτικής Προστασίας.

Η διακήρυξη όμως ότι «το στοίχημα της Υγείας θα το κερδίσουμε όλοι μαζί» θεωρούμε ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη, αφού η υποστελέχωση των υπηρεσιών  μας δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση να ανταποκριθούμε ούτε καν στις δικές μας ανάγκες, οι οποίες καλύπτονται από την διαρκή υπερεργασία και επιφυλακή του προσωπικού μας, εν μέσω μιας δυσοίωνης μάλιστα μετεωρολογικής άποψης περιόδου καθότι όλα τα προγνωστικά μετεωρολογικά μοντέλα αναφέρουν ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα καύσωνα και ακραίων καιρικών φαινόμενων 45οC, με ισχυρούς ανέμους, γεγονός που εκ των πραγμάτων καθιστά ανέφικτη έως αδύνατη την συνδρομή μας!

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                               ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

The post Στελέχωση των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ και Κ.Υ. σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές της χώρας. appeared first on Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος.

Read More