Πυροσβεστικό Σώμα: Ολοκλήρωση έργου “PRINCE”

02/12/2022 16:22 29

Το Πυροσβεστικό Σώμα συμμετείχε ως φορέας – εταίρος, στις τελικές δράσεις για την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος με την κωδική ονομασία «PRINCE – Preparedness and Response for CBRNe Incidents» που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Oulu της Φινλανδίας.

Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα  διεκπεραιώθηκε σε συνεργασία με την ΕΛΑΣ, τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και δεκατρείς (13) επιπλέον φορείς, από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα της χώρας μας, καθώς και τεσσάρων ακόμη χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Φινλανδία, Κύπρος, Πορτογαλία και Γερμανία).

Συγκεκριμένα, τα στελέχη των φορέων – εταίρων του έργου ξεναγήθηκαν στο Πανεπιστήμιο του Oulu, όπου έγινε επίδειξη δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών στα πεδία της προστασίας και της ασφάλειας από Χ.Β.Ρ.Π.Ε. απειλές, ενώ την επομένη ημέρα πραγματοποιήθηκε ημερίδα με αντικείμενο το κλείσιμο του έργου, όπου έγινε ανασκόπηση των επιμέρους δράσεων και αξιολόγηση των δύο ασκήσεων πεδίου που έλαβαν χώρα στην Πορτογαλία και την Ελλάδα.

Στις εν λόγω δράσεις συμμετείχαν εκ μέρους του Πυροσβεστικού Σώματος τα μέλη της ομάδας έργου του  PRINCE και ειδικότερα, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης Α.Π.Σ., Υποστράτηγος ΠΣ Ιωάννης Σταμούλης, η Τμηματάρχης Διεθνών Σχέσεων Α.Π.Σ., Αντιπύραρχος Κατερίνα Σφυρή, ο Τμηματάρχης Στρατηγικού Σχεδιασμού Α.Π.Σ., Αντιπύραρχος Κωνσταντίνος Ξηρόκωστας, ο Επιχειρησιακός Αξιωματικός στο Γραφείο Συντονιστή Αττικής, Πυραγός Κατσιάδας Βασίλειος, και ο Τμηματάρχης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Α.Π.Σ. Υποπυραγός Μαυρόφτας Σοφοκλής.

Το Πυροσβεστικό Σώμα μέσω της συμμετοχής του στο έργο PRINCE εξασφάλισε την προμήθεια εξοπλισμού αντιμετώπισης Χ.Β.Ρ.Π.Ε. συμβάντων για τις αρμόδιες Υπηρεσίες του, καθώς επίσης και τη συμμετοχή στελεχών του σε εκπαιδευτικά προγράμματα και ασκήσεις.