Πρόσκληση των Μελών μας σε Γενική Συνέλευση ενόψει εκλογών.