Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Ταμείο Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.), προκειμένου να στελεχώσει τις Υπηρεσίες του με καταρτισμένο προσωπικό, ώστε να ανταποκριθεί στις συνεχώς αυξανόμενες υπηρεσιακές απαιτήσεις και ανάγκες προτίθεται να προβεί άμεσα στην απόσπαση ένστολου και πολιτικού προσωπικού από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και προσκαλεί τα στελέχη που πληρούν τα αντίστοιχα προσόντα όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την στελέχωση του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. με εξειδικευμένο προσωπικό.

Για να δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε το σχέδιο βιογραφικού σημειώματος πατήστε εδώ.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Ευάγγελος ΜΑΝΩΛΗΣ
Ταξίαρχος

 

Read MoreΤαμείο Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας