ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Ψήφιση Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ,ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, χωρίς να γίνει αποδεκτή η πρόταση της ΠΟΠΥΣΥΠ,για μείωση της 25ετίας

Περισσότερα »