Ολοκλήρωσε τις επισκέψεις στις υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης η Ε.Υ.Π.Σ.Π.Κ.Μ. (photos)

Με τις ενημερωτικές επισκέψεις στον 4ο ΠΣΘ, στο Π. Κ. Σταυρού, στον 1ο ΠΣΘ, στο Πυροσβεστικό Συνεργείο, το Προεδρείο της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Κ.Μ. ολοκληρώνει τις επισκέψεις του σε όλες τις υπηρεσίες του νομού Θεσσαλονίκης, συνεχίζοντας με αμείωτο ρυθμό τις ενημερώσεις και στην υπόλοιπη Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.

Θα υπάρξει ενημερωτικό σημείωμα για το πρόγραμμα στη συνέχεια!

Συνεχίζουμε δυνατά!

 

Read More