Οικονομική βοήθεια στους πλημμυροπαθείς πυροσβέστες των περιοχών της Θεσσαλίας.

Αρ.Πρωτ.: 77                                                                                                     Αθήνα, 25.09.2023

 

                                                                      ΠΡΟΣ: 1.   Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος                                                  

                                                                                           Αντιστράτηγο κ. Γεώργιο Πουρναρά 

               Πρόεδρο  Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.                                                  

                                                                                           Ταξίαρχο Ευάγγελο Μανώλη

                                                                                     3.   Πρόεδρο Δ.Σ. Ταμείου Αλληλοβοηθείας

                                                                                            Αρχιπύραρχο Καλλιόπη  Βηλαρά                                      

                                                                           ΚΟΙΝ:       Πρωτοβάθμιες Ενώσεις  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

                                                                                                 

ΘΕΜΑ: «Οικονομική βοήθεια στους πλημμυροπαθείς πυροσβέστες των περιοχών της Θεσσαλίας»

 

Οι πρόσφατες πρωτοφανείς πλημμύρες, που προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές σε πολλές περιοχές της Θεσσαλίας έπληξαν και περιουσίες συναδέλφων μας, προκαλώντας συναισθήματα απόγνωσης σε πολλούς εξ αυτών αφού σε λίγες ώρες χάθηκαν οι κόποι μιας ζωής. Συνάδελφοι που ζουν στις πληγείσες αυτές περιοχές έχασαν δυστυχώς τα πάντα γι’ αυτό και η πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους, παρέχοντας κάθε δυνατή βοήθεια. Πέραν της άμεσης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την αντιμετώπιση των πρώτων βιοτικών αναγκών που θα δοθεί μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 18579 (Β’5579)/20-09-2023 Κ.Υ.Α. μέσω της αίτησης που θα υποβληθεί στην πλατφόρμα https://arogi.gov.gr, η Ομοσπονδία μας προτείνει την στήριξή τους κατόπιν αιτήσεως, μέσω:

Του Ταμείου Αλληλοβοηθείας προσωπικού του Π.Σ., το οποίο στο άρθρο 1, παρ. δ προβλέπει την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους μετόχους του σε θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές και την άμεση και έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. του Ταμείου με ένα και μοναδικό θέμα, τον ορισμό οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες και την άμεση καταβολή  αυτής.
Του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Π.Σ του Τ.Α.Π.Α.Σ.Α. μέσω χορήγησης χαμηλότοκων δανείων, τα οποία θα εκταμιευθούν με συνοπτικές διαδικασίες λόγω των άμεσων αναγκών.

Οι δύο προτεινόμενοι τρόποι άμεσης οικονομικής ενίσχυσης θεωρούμε ότι θα ανακουφίσουν τους πληγέντες συναδέλφους από την πρωτοφανή αυτή καταστροφή, απέναντι στην οποία οφείλουμε να σταθούμε όλοι ενωμένοι και αλληλέγγυοι. Η καταβολή ενίσχυσης να δοθεί με αντίγραφο της αίτησης τους που έχει υποβληθεί στην πλατφόρμα https://arogi.gov.gr

 Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας όλα τα παραπάνω προσφέροντας την μεγαλύτερη δυνατή στήριξη στους δοκιμαζόμενους συναδέλφους μας χωρίς χρονοτριβές και αγκυλώσεις στην παρούσα φάση των εκτάκτων αναγκών των συναδέλφων μας.                                            

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                     ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

 

The post Οικονομική βοήθεια στους πλημμυροπαθείς πυροσβέστες των περιοχών της Θεσσαλίας. appeared first on Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος.

Read More