Νόμος 5098/2024 – ΦΕΚ 44/Α/22-3-2024

Έγκριση σχεδίου σύμβασης για την προμήθεια αεροσκαφών τύπου «DHC-515».