Νομική Πληροφόρηση σε Βασικά ασφαλιστικά θέματα που αφορούν εργαζόμενους στο Πυροσβεστικό

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022 Εργαστήριο δια ζώσης
Ομαδικής Νομικής Πληροφόρησης με θέμα: «Βασικά ασφαλιστικά προς εργαζόμενους στο
Πυροσβεστικό Σώμα στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ηρακλείου. Η δράση υλοποιήθηκε σε
συνεργασία με το Σωματείο Πυροσβεστών νομού Ηρακλείου και την υποστήριξη του Εργατικού
Κέντρου Ηρακλείου.
Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, νομικοί συνεργάτες του Δικτύου Υπηρεσιών
Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε.,
πραγματοποίησαν εισηγήσεις σε τρέχοντα θέματα κοινωνικής ασφάλισης, ενώ απάντησαν σε
στοχευμένα ερωτήματα που έθεσαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου
Πυροσβεστών νομού Ηρακλείου.
Μεταξύ των θεμάτων που παρουσιάστηκαν ήταν ο χρόνος θεμελίωσης συνταξιοδοτικού
δικαιώματος, υπολογισμός εφάπαξ, ενώ ειδική αναφορά έγινε στα ειδικά καθεστώτα
ασφάλισης των εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα.