Κοινή Υπουργική Απόφαση 91755/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325/2022 – ΦΕΚ 1762/Β/12-4-2022

Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πυρκαγιά της 20ής Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές του Δήμου Μαραθώνος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.