Κοινή Υπουργική Απόφαση 617/2024 – ΦΕΚ 1535/Β/8-3-2024

Ηλεκτρονική υπηρεσία «Υποβολή αναφοράς ή καταγγελίας σε θέματα πυροπροστασίας επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων».