Κοινή Υπουργική Απόφαση 46006/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/2023 – ΦΕΚ 913/Β/20-2-2023

Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από την πυρκαγιά της 4ης Ιουλίου 2022 σε περιοχές του Δήμου Δελφών, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.