Κοινή Υπουργική Απόφαση 42363/2024 – ΦΕΚ 3112/Β/4-6-2024

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20050/28.09.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής «Επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση ζημιών

από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από 17 Ιουλίου ως και 22 Αυγού- στου 2023 σε περιοχές των Περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.» (Β’ 5724)