Κοινή Υπουργική Απόφαση 358398/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α36/2022 – ΦΕΚ 5880/Β/21-11-2022

Παράταση επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης πληγέντων, των οποίων οι κατοικίες υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της

Περιφέρειας Πελοποννήσου.