Κοινή Υπουργική Απόφαση 284889/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/2022 – ΦΕΚ 4923/Β/21-9-2022

Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./254809/Α325/09.08.2022 (Β’ 4332) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών

και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από την πυρκαγιά της 19ης Ιουλίου 2022 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής», ως προς τη χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτης αρωγής, έναντι Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των πληγέντων κτιρίων.