Κοινή Υπουργική Απόφαση 27716 ΕΞ 2023 – ΦΕΚ 915/Β/20-2-2023

Συμπληρωματική απόφαση καθορισμού επιχορήγησης των πληγέντων από την πυρκαγιά της 2ας έως και 5ης Αύγουστού 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.