Κοινή Υπουργική Απόφαση 167/2022 – ΦΕΚ 3232/Β/23-6-2022

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων χρήσης φωτιάς από το Πυροσβεστικό Σώμα για την κατάσβεση υπαίθριας πυρκαγιάς.