Κοινή Υπουργική Απόφαση 12457/2023 – ΦΕΚ 4900/Β/3-8-2023

Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτης αρωγής, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από τη 17η

ως την 31η Ιουλίου 2023 στη χώρα.