Η Πόλις Εάλω…

Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ…
Καμία άλλη ημερομηνία δεν έχει εντυπωθεί στο συλλογικό υποσυνείδητο του Ελληνισμού όσο η 29 Μαΐου 1453,η «αποφράς ημέρα»!
Η μέρα εκείνη που η Κωνσταντινούπολη, η «βασιλίς των πόλεων» κυριεύθηκε από τους Οθωμανούς Τούρκους.
Ἡ Δέσποινα ταράχτηκε καὶ δάκρυσαν οἱ εἰκόνες.
«Σώπασε κυρὰ Δέσποινα, καὶ μὴ πολυδακρύζῃς,
πάλι μὲ χρόνους, μὲ καιρούς, πάλι δικά μας θά ῾ναι».

Read More