ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Τα μέλη της Ένωσης τα όποια επιθυμούν να ψηφίσουν μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, και κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα ( 6 μήνες) έχουν αλλάξει αριθμό κινητού τηλεφώνου και δεν το χουν δώσει στην γραμματεία της υπηρεσίας τους, να κάνουν Υπεύθυνη Δήλωση στο gov.gr ( να δηλώσουν Αριθμό Μητρώου, ονοματεπώνυμο και αριθμό κινητού) και να την υποβάλλουν στην παρακάτω φόρμα επικαιροποίησης στοιχείων.
ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Read More