ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Νέα Ανακοίνωση του Ε-ΕΦΚΑ. Ανάκληση της επίμαχης διάταξης της εγκ.43/14.08.2023 περί προσμέτρησης την Μάχιμης 5ετίας στην Βαθμολογική και Μισθολογική προαγωγή του υπαλλήλου. Παροχή περαιτέρω διευκρινήσεων.

Αρ.Πρωτ.:  47 Αθήνα, 01-04-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ΠΡΟΣ:  Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                                                                   Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.                                                                                                                       ΘΕΜΑ: «Νέα Ανακοίνωση του Ε-ΕΦΚΑ. Ανάκληση της επίμαχης

Read More »
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Συνάντηση με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Αρ. Πρωτ: 43                                                                                       Αθήνα, 27.03.2024                                                                                                                  ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ                                                                                                      ΜΕΛΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.   Θέμα: «Συνάντηση

Read More »