Ενημερωτικό Σημείωμα της Ε.Α.Κ.Π. σχετικά με την ανάκληση αδειών των πυροσβεστών

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
.        Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος         .
Τηλ.: 6978520351 – 6974881331, fax: 2674022211, website: www.eakp.gr, email: info@eakp.gr
                                                                                                                                         Αθήνα 18 Αυγούστου 2021
 
Ενημερωτικό σημείωμα της Ε.Α.Κ.Π. σχετικά με την ανάκληση αδειών
 
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Όπως γνωρίζετε ήδη με την υπ.αρθ. 46397 από 5-8-2021 απόφαση Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων πραγματοποιήθηκε η ανάκληση κανονικών και βραχέων αδειών όλου του ενστόλου προσωπικού ( Πυροσβεστικό Προσωπικό, Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και Εποχικό Προσωπικό ).
Ωστόσο, αρκετοί συνάδελφοι είχαν ήδη λάβει άδειες, σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό ( Π.Δ. 210/1992 άρθρο 107 ) και πραγματοποιούσαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις είχαν καταβληθεί χρήματα για ταξιδιωτικά εισιτήρια, διαμονή, κ.τ.λ. χωρίς τελικά να γίνει η πλήρης και προσδοκώμενη χρήση των υπηρεσιών αυτών.
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, γνωστοποιεί προς όλους αυτούς τους συναδέλφους ότι ισχύει η ΚΥΑ 2/66739/0022 ( ΦΕΚ Β’ 1394 του 2000 ). Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 6, παράγραφος 13 αναγνωρίζεται ως περίπτωση αποζημίωσης « η ανάκληση κανονικής άδειας με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας… ». Στο άρθρο 7 αναφέρεται ο τρόπος δικαιολόγησης των εξόδων. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω και για τη λήψη χρηματικής αποζημίωσης θα πρέπει να προσκομιστούν από τους ενδιαφερόμενους στην υπηρεσία:
« Πρωτότυπες αποδείξεις καταβολής του αντιτίμου εισιτηρίου ή των ναύλων ή απόκομμα του εισιτηρίου στο οποίο να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου και η διαδρομή που κινήθηκε » ( άρθρο 7 παρ.1.4 )
« Δελτίο παροχής υπηρεσιών ξενοδοχείου ή άλλου καταλύματος, πρωτότυπο και θεωρημένο από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ( Δ.Ο.Υ. ) το οποίο θα πρέπει να είναι απαραίτητα ατομικό. Το δελτίο παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: Τον τίτλο του ξενοδοχείου – καταλύματος, ονοματεπώνυμο δικαιούχου, ημερομηνίες διαμονής αναλυτικά π.χ. 21, 22 και 10-02-2000 και υπογραφή του ξενοδόχου. Εάν η κράτηση του ξενοδοχείου γίνει μέσω πρακτορείου ή γραφείου ταξιδιών, τότε μαζί με το θεωρημένο δελτίο παροχής υπηρεσιών θα επισυνάπτεται και φωτοαντίγραφο του σχετικού αποδεικτικού ( vouche ή fax ) προς το ξενοδοχείο από το γραφείο ταξιδιών. » ( άρθρο 7 παρ.1.5 )
« Για τους μετακινούμενους με ιδιόκτητο μεταφορικό μέσο αυτών ή των συζύγων τους, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θ’ αναφέρεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και ο αριθμός άδειας οδήγησης του ιδίου. Οι χιλιομετρικές αποστάσεις θα προκύπτουν από τους σχετικούς επίσημους πίνακες των αρμοδίων Υπηρεσιών. Η τιμή του λίτρου της κοινής ή αμόλυβδης βενζίνης ή άλλου καυσίμου θα προκύπτει από σχετική βεβαίωση του Διοικητή ή Προϊσταμένου της Υπηρεσίας που ενέκρινε τη μετακίνηση. » ( άρθρο 7 παρ.1.6 )
Στη συνέχεια και αφού η Υπηρεσία βεβαιώσει ότι ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος βρισκότανε σε κανονική άδεια, τα δικαιολογητικά θα πρέπει να διαβιβαστούν ιεραρχικά προς το Τμήμα Πάγιας Προκαταβολής & Οδοιπορικών Εξόδων του Α.Π.Σ..
Δυστυχώς, κατά το άρθρο 1, παρ. 1 της συγκεκριμένης ΚΥΑ αναφέρεται ως δικαιούχος ΜΟΝΟ το πυροσβεστικό προσωπικό του Π.Σ. Δηλαδή οι Π.Π.Υ. και εποχικοί υπάλληλοι δεν καλύπτονται από τις διατάξεις αυτές ενώ ως Ε.Α.Κ.Π. δεν γνωρίζουμε τυχόν συγκεκριμένη αντίστοιχη πρόβλεψη στον ευρύτερο δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα. Πρόκειται για μια παράληψη – παράβλεψη εις βάρος χιλιάδων συναδέλφων που είναι στην πρώτη γραμμή των πυρκαγιών.
Οι παραπάνω αποζημιώσεις φυσικά μόνο κατ’ ελάχιστο αναστρέφουν την οικονομική ζημία των υπαλλήλων και σε καμιά περίπτωση δεν θεραπεύουν την ψυχολογική και σωματική εξουθένωση των πυροσβεστών και των οικογενειών τους που δεν απόλαυσαν καθόλου τις καλοκαιρινές διακοπές. Επίσης δεν επανορθώνουν τον κατεστραμμένο οικογενειακό προγραμματισμό για διακοπές και αναψυχή με ότι επίπτωση έχει αυτό στα μικρά παιδιά των συναδέλφων που όπως και του υπόλοιπου λαού έχουν δοκιμαστεί παρατεταμένα με την πανδημία και την ταλαιπωρία που έχει προκαλέσει για 2 σχεδόν χρόνια.
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών συνεχίζει την πάλη για να αναστραφεί η υποβάθμιση του Π.Σ. και διεκδικεί προσλήψεις πυροσβεστών. Εκτιμήσαμε και ενημερώσαμε από την πρώτη στιγμή ότι ο νόμος 4662/2020 θα κάνει τέτοιου είδους καταστάσεις όλο και πιο συχνές. Η κατάργησή του αποτελεί αντικειμενική ανάγκη τόσο για τον αξιοπρεπή εργασιακό βίο των πυροσβεστών όσο και για την Πολιτική Προστασία της Ελλάδας.
Τέλος, δεν ξεχνούμε ότι όλοι οι υπάλληλοι του Π.Σ. ( αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, Π.Π.Υ., εποχικοί, πολιτικοί υπάλληλοι ) από όποιο πόστο και αν προσφέρουν, δίνουν ψυχή και σώμα για τη μία μοναδική και ενιαία αποστολή του Π.Σ.. Για αυτό απαιτούμε την διεύρυνση εφαρμογής της παραπάνω ΚΥΑ όχι μόνο για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό αλλά για ΟΛΟ το προσωπικό του Π.Σ. Άλλωστε ο εκσυγχρονισμός της συγκεκριμένης ΚΥΑ έχει γίνει και στο παρελθόν αντικείμενο κριτικής από την παράταξή μας.
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Διαβάστε το αρχικό κείμενο εδώ