Ενημέρωση δικαιούχων εφάπαξ βοηθήματος Τομέων ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

 Γίνεται γνωστό στους δικαιούχους εφάπαξ βοηθήματος του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., μετόχους των Τομέων:

Τ.Π.ΑΣ. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής)
Τ.Π.Υ.Α.Π. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Αστυνομίας Πόλεων) και
Τ.Π.Υ.Π.Σ. (προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος),

ότι από το 2023, οι πληρωμές των εφάπαξ βοηθημάτων, θα γίνονται μέσω της  Τράπεζας της Ελλάδας (ΔΙΑΣ Portal). Για ενημέρωσή σας επί της διαδικασίας καταβολής του εφάπαξ βοηθήματος, πατήστε εδώ.

 

                                                                                     O Προϊστάμενος Διεύθυνσης

                                                                                 Ασφάλισης Παροχών ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

                                                                                       Θεόδωρος Κ.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ

                                                                                           ΑΡΧΙΠΥΡΑΡΧΟΣ

Read MoreΤαμείο Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας