Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/34729/1936/7-4-2022

Αντιπυρική περίοδος 2022 – Συνεργασία Δασικής και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας