Έγκριση του αιτήματός μας για οικονομική ενίσχυση των πλημμυροπαθών πυροσβεστών των περιοχών της Θεσσαλίας.

 

Αρ.Πρωτ. 80 Αθήνα,

06.10.2023

ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

ΘΕΜΑ: « Έγκριση του αιτήματός μας για οικονομική ενίσχυση των
πλημμυροπαθών πυροσβεστών των περιοχών της Θεσσαλίας»

Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΠΑΣΑ, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφό του (υπ’ αριθμ. 8069/2/588 – 06.10.2023) προς την Ομοσπονδία μας, ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας για τη χορήγηση στους πλημμυροπαθείς πυροσβέστες εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης και δανείων εκτάκτων αναγκών. Όπως είχαμε ζητήσει, με το αρ.πρωτ 77 από 25.09.2023, έγγραφό μας πολλοί συνάδελφοι που κατάγονται από τις περιοχές της Θεσσαλίας, επλήγησαν από τη θεομηνία «Daniel» και χρήζουν άμεσης οικονομικής βοήθειας.
Για την περίπτωση των πλημμυροπαθών μετόχων εντάσσονται στην κατηγορία της έκτακτης στεγαστικής ανάγκης «που πρέπει να αφορά τον ίδιο τον ασφαλισμένο ή συντηρούμενο από αυτόν μέλος της οικογένειας του ή προκειμένου περί άγαμου της πατρικής του οικογένειας». και μας γνωστοποιεί την ύπαρξη διαθέσιμων πιστώσεων για την χορήγηση προσωπικών δανείων με επιτόκιο χορήγησης 4%. Οι αιτήσεις των πλημμυροπαθών μετόχων θα τύχουν απόλυτης προτεραιότητας ως προς την εξέτασή τους.
Η Ομοσπονδία συνεχίζει να εκφράζει έμπρακτα την αλληλεγγύη όλων μας σε κάθε δοκιμαζόμενο συνάδελφο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

The post Έγκριση του αιτήματός μας για οικονομική ενίσχυση των πλημμυροπαθών πυροσβεστών των περιοχών της Θεσσαλίας. appeared first on Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος.

Read More