Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ: Η σημερινή διαταγή ΑΠΣ περί υποχρεωτικού εμβολιασμού των υπηρετούντων στις ΕΜΑΚ προσβάλλει τον επαγγελματία πυροσβέστη.

Η σημερινή διαταγή ΑΠΣ περί υποχρεωτικού εμβολιασμού των υπηρετούντων στις ΕΜΑΚ προσβάλλει τον επαγγελματία πυροσβέστη που χαρακτηρίζεται από κοινωνική υπευθυνότητα και το έχει αποδείξει μέσω της συμμετοχής στο πρόγραμμα εθελοντικού εμβολιασμού προκειμένου καθημερινά να μη χαθεί ούτε μια δόση αυτού. Δεδομένης αφενός της κατοχύρωσης του δικαιώματος στην εργασία βάσει της ΕΣΔΑ και του άρθρου 22 παρ. 4 του Συντάγματος και του ότι το εν λόγω ζήτημα αφορά σε διαχείριση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με το ιατρικό απόρρητο, αναμένουμε από το ΑΠΣ να γνωστοποιήσει δίχως καθυστέρηση τα έγγραφα που αποδεικνύουν την εναρμόνιση της εν λόγω διαταγής σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27-4-2016), το ψήφισμα 2361/2021 του Συμβουλίου και το ν. 4675/2020.
Αναμένουμε τα ίδια αντανακλαστικά και την άμεση διευθέτηση ζητημάτων που σχετίζονται με την υγεία και ασφάλεια των πυροσβεστών γενικά και την αναγνώριση της επικινδυνότητας του επαγγέλματος μας.