Διόρθωση στρεβλώσεων ειδικού μισθολογίου ένστολων.

Αρ.Πρωτ.: 98

Αθήνα, 10.10.2023

 

                                                 ΠΡΟΣ:   1)  Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής

                                                     Προστασίας  κ. Βασίλειο Κικίλια

                                                                2)  Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής

                                                                      Προστασίας κ. Ευάγγελο Τουρνά

                                                                3)   Αρχηγό Π.Σ. Αντιστράτηγο

                                                                       κ. Γεώργιο Πουρναρά

                                                  ΚΟΙΝ.:   1)   Πρωτοβάθμιες Ενώσεις  Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ

 

 

ΘΕΜΑ: «Διόρθωση στρεβλώσεων ειδικού μισθολογίου ένστολων»

 

Ενόψει της αύξησης των μισθών των Δημοσίων Υπαλλήλων  από 01.01.2024 και μια πιθανής αναμόρφωσης του ειδικού μισθολογίου των ένστολων, που κατά καιρούς έρχεται στο προσκήνιο, θα θέλαμε να επισημάνουμε δυο εκ των σημαντικότερων ζητημάτων που χρήζουν άμεσης βελτίωσης.

1) Ένα σημαντικό ζήτημα που έχει εντοπιστεί με την έναρξη ισχύος του νέου Εδικού Μισθολογίου των Ένστολων, είναι  η παύση των  μισθολογικών ωριμάνσεων με την συμπλήρωση των 32 ετών υπηρεσίας. Το ζήτημα αυτό αποτελεί μια αδικία, κυρίως για τους Πυρονόμους, καθώς και για όλους τους  συναδέλφους, ανεξαρτήτου βαθμού, που παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία μετά τα 32 πραγματικής υπηρεσίας (συμπεριλαμβανόμενου των ετών στρατιωτικής θητείας) παύουν να λαμβάνουν αυξήσεις, πέραν αυτές που επέρχονται συνεπεία βαθμολογικών προαγωγών.

1) Επίσης στην παρ. 6 του Ν.4472/2017 προβλέπεται ότι οι Δόκιμοι Αστυφύλακες  και οι αντίστοιχοι  τους (Πυροσβέστες κλπ), λαμβάνουν το 33% του Μ.Κ. 28 της Β΄ Κατηγορίας κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησης και το 35% του Μ.Κ. 28 της Β΄ Κατηγορίας κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους φοίτησης. Με την αύξηση όμως των ετών φοίτησης της σχολής Πυροσβεστών από τρία (3) σε τέσσερα (4) έτη, με πρώτη σειρά αποφοίτησης πυροσβεστών την 89η, δεν έχει προβλεφτεί περαιτέρω αύξηση του ποσοστού  του κλιμακίου, καθώς όταν ψηφίστηκε ο νόμος τα έτη φοίτησης ήταν τρία (3) .

Για τους λόγους αυτούς, παρακαλούμε όπως προχωρήσετε σε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες και ειδικότερα στην τροποποίηση του Ν. 4472/2017, προκειμένου να επιλυθούν τα ανωτέρω ζητήματα  που σας επισημάναμε.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                           ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

The post Διόρθωση στρεβλώσεων ειδικού μισθολογίου ένστολων. appeared first on Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος.

Read More