ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ανδρεαδάκης Βασίλης
Πρόεδρος

Υπαρχιπυροσβέστης
vandreadakis@gmail.com

1ος Π.Σ Ηρακλείου

6945956027

Παπαδομανωλάκης Γεώργιος
Γεν.Γραμματέας

Υπαρχιπυροσβέστης
papasg@hotmail.com

ΣΜΗΕΑ
6945908044

Βασιλάκης Πολύκαρπος
Αντιπρόεδρος

Υπαρχιπυροσβέστης
prasinos_akis@yahoo.gr

ΣΜΗΕΑ
6972405595

Δαμιανάκης Νικόλαος
Αναπλ.Γραμματέας

Υπαρχιπυροσβέστης

nik.dam1980@gmail.com

Π.Κ Χερσονήσου

6977230997

Διαλεκτάκης Ιωάννης
Γρ. Τύπου και Δημ. Σχέσεων

Υπαρχιπυροσβέστης

 

1ος Π.Σ Ηρακλείου
6907591322

Κυριακάκης
Μάριος
Ταμίας

Π.Π.Υ.

info@marioskiriakakis.gr

1ος Π.Σ Ηρακλείου

6947531329

Μαυρίδης Δημήτριος
Οργανωτικός Γραμματέας

Υπαρχιπυροσβέστης

 

3η ΕΜΑΚ

6975714157

Διαλεκτάκης Ευθύμιος
Μέλος

Υπαρχιπυροσβέστης

 

3η ΕΜΟΔΕ

6937249488

Ανάστος Ευάγγελος
Μέλος

7τους Θητείας

3η ΕΜΟΔΕ
6994946171