Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης μας, για τον ορισμό της Γενικής Συνέλευσης.