Διενέργεια Εκλογών της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Κ.Μ. στις 21&22/05/2022, Δια ζώσης στις εγκαταστάσεις του 3ου Π.Σ.θ. καθώς και ηλεκτρονικά (εξ’ αποστάσεως) για όσους το επιθυμούν.

Διενέργεια Εκλογών της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Κ.Μ. στις 21&22/05/2022, Δια ζώσης στις εγκαταστάσεις του 3ου Π.Σ.θ. καθώς και ηλεκτρονικά (εξ’ αποστάσεως) για όσους το επιθυμούν.

Read More