Άρθρο του απόστρατου ανθυποπυραγού Μιχάλη Μιχαήλ με τίτλο » Όλοι τους υπόλογοι για τα έργα και τις ημέρες τους!»

Διαβάστε εδώ το άρθρο:  https://www.rizospastis.gr/page.do?id=18321&publDate=28%2F8%2F2021&pageNo=20

Διαβάστε το αρχικό κείμενο εδώ