Αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ε.Υ.Π.Σ.Π.Κ.Μ.

Αποστολή Ανθρωπιστικής βοήθειας, από την Ένωση Πυροσβεστών Κεντρικής Μακεδονίας, στους πλημμυροπαθείς συνανθρώπους μας, στην Θεσσαλία.
Η συμπαράσταση της Ένωσης μας, θα πρέπει να είναι παράδειγμα και προτεραιότητα σε όλη την κοινωνία.
Συνεχίζουμε δίπλα στους Έλληνες πολίτες

Read More