Ανακοίνωση σχετικά με τη δικαστική διεκδίκηση των οφειλόμενων ρεπό των δύο τελευταίων ετών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Στα πλαίσια της ενημέρωσης σχετικά με την δικαστική διεκδίκηση των οφειλόμενων ρεπό των δύο (2) τελευταίων ετών (2022-2023), ενημερώνουμε όλους τους συναδέλφους, εφόσον το επιθυμούν να συγκεντρώσουν έως τις 05 Δεκεμβρίου 2023 όλα τα δικαιολογητικά, έτσι ώστε να κατατεθούν μαζί με το ποσό των τριάντα (30) ευρώ, στον ενάγοντα δικηγόρο.

 

Σε κάθε Νομό της περιφέρειάς μας, έχουν ορισθεί, για την παραλαβή των εν λόγω δικαιολογητικών, οι εξής υπεύθυνοι συνάδελφοι:

Νομός Θεσσαλονίκης: Κική Παπαδοπούλου 6980280775
Νομός Σερρών: Γιώργος Παραστατίδης    6946502552
Νομός Χαλκιδικής: Βασίλης Καβακάκης         6908096790
Νομός Πέλλας: Χρήστος Παραστατίδης   6983750820
Νομός Ημαθίας: Κων/νος Τσιβαρτζής         6943975651
Νομός Πιερίας: Γιάννης Ιωαννίδης            6939173273
Νομός Κιλκίς: Νίκος Ταχτσίδης                6936797393

 

Περαιτέρω διευκρινήσεις στον Γρηγόρη Αναστασιάδη 6938647350

 

Τα δικαιολογητικά προς συμπλήρωση σε μορφή PDF:

Ενημερωτικό για ρεπό πυροσβεστών (20-10-2023)

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΡΕΠΟ 01-01-2021 ΈΩΣ 31-10-2023

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ

Στοιχεία ενάγοντος πυροσβέστη

Read More