Αίτηση Διαφοράς Εφάπαξ (αφορά τέως μετόχους, με διακοπή μετοχικής σχέσης από 31-10-2021 που έλαβαν το εφάπαξ βοήθημα έως 11-08-2022)

Γίνεται γνωστό στους τέως μετόχους, που διέκοψαν την ασφαλιστική τους σχέση από 31-10-2021 και έπειτα και έλαβαν το εφάπαξ βοήθημα έως 11-8-2022 και ενημερώθηκαν από το Ταμείο για υποβολή αίτησης διαφοράς εφάπαξ, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. 8000/28/59-θ΄ από 3-8-2022 (ΦΕΚ Β΄ 4302/11-8-2022) Υ.Α. , να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στον Τομέα τους σύμφωνα με τα παρακάτω υποδείγματα.

Η Αίτηση για τον Τομέα Τ.Π.ΑΣ. (ασφαλισμένοι τέως Χωροφυλακής), αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί από τον ενδιαφερόμενο, μαζί με φ/φο αστυνομικής ταυτότητας, να αποσταλεί στο emai: tpas@tapasa.gr
Η Αίτηση για τον Τομέα Τ.Π.Υ.Α.Π. (ασφαλισμένοι τέως Αστυνομίας Πόλεων), αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί από τον ενδιαφερόμενο μαζί με φ/φο αστυνομικής ταυτότητας, να αποσταλεί στο emai: tpyap@tapasa.gr.
Εναλλακτικά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά δύναται να αποσταλούν στη Διεύθυνση του Ταμείου (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.-Βερανζέρου 48-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ) ή να κατατεθούν αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο στην έδρα του Ταμείου.»

Αιτήσεις

Τ.Π.ΑΣ. (πρώην Χωροφυλακή)

Αίτηση για τον Τομέα Τ.Π.ΑΣ. (Χωροφυλακή)

Τ.Π.Υ.Α.Π. (πρώην Αστυνομία Πόλεων)

Αίτηση για τον Τομέα Τ.Π.Υ.Α.Π. (Αστυνομία Πόλεων)

Read MoreΤαμείο Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας