15 Ιουνίου 2023

Έγκριση (2η) Δανείων εκτάκτων αναγκών μετόχων των Τομέων Πρόνοιας Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α

Την 15-6-2023 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ταμείου μας και αποφασίστηκαν τα κάτωθι: Εγκρίθηκαν εκατόν τέσσερις (104) αιτήσεις δανείων εκτάκτων αναγκών, μετόχων του  Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής) που αφορούν περιπτώσεις κάλυψης εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου, γάμου και έκτακτης στεγαστικής ανάγκης. Εγκρίθηκαν σαράντα επτά (47) αιτήσεις δανείων εκτάκτων αναγκών, […]

Έγκριση (2η) Δανείων εκτάκτων αναγκών μετόχων των Τομέων Πρόνοιας Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α Read More »